روش‌های جذب جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی

10.22081/ofogh.2019.68533

چکیده

توجه به جوانان به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه‌ انسانی یک جامعه، اهمیت فراوانی دارد و جامعه سالم، پویا و پیشرفته، نیازمند جوانان تربیت‌شده و دین‌دار است. گرچه جوان به‌طور‌فطری دین‌باور و تربیت‌پذیرست، جوان امروز در جامعه‌ای روزگار می‌گذراند که جهانی‌‌شدن، فضای مجازی و تهاجم فرهنگی می‌تواند هویت مذهبی او را دگرگون سازد. این پژوهش با در‌نظر‌داشتن آسیب‌های دین‌داری، در پیِ آن است که راهکارهای جذب جوانان به دین و نهادینه‌سازی دین‌داری را تبیین کند. ضروری است والدین و مربیان به منظور جذب جوانان به دین، در تعاملی سازنده، ضمن شناخت ویژگی‌های جوان و احترام به عقاید وی، با او رابطه‌ای همدلانه برقرار کنند و از سوی دیگر، ضمن هم‌سو‌کردن گفتار و رفتار خویش، با خردورزی در بیان گزاره‌های دینی، معرفی صحیح دین، پاسخ به پرسش‌ها و شبه‌های جوانان، زمینه جذب آنان به دین و مصونیت‌بخشی در برابر تهاجم فرهنگی را فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها