بایسته های تبلیغ و مبلغ دینی از منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم، پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

10.22081/ofogh.2022.63435.1053

چکیده

تبلیغ در قرآن کریم، از جهات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. محتوای تبلیغ، روش‌ها و ابزارهای آن، همچنین بایسته­های مبلّغ، هریک به نوبه خود جایگاه شایسته­ای دارند. این نوشتار، بر آن است که شماری از آیات مربوط به تبلیغ دینی را با روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به برخی تفاسیر بررسی کرده و به چند پرسش پاسخ دهد: 1. تبلیغ از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است؟ 2. از چه ابزارهایی در تبلیغ می­توان بهره برد؟ 3. بایسته­های تبلیغ و مبلّغ کدام‌اند؟
رسالت مبلّغ دینی، دریافت کامل و درستِ پیام و انتقال آن با روش­ها و ابزارهای مناسب به گیرنده پیام است. اگرچه گفتار و نوشتار برترین و رساترین ابزارها هستند، ولی مبلّغ دینی با توجه به محتوای پیام، تنوع مخاطب و تحولات زمانه، ضرورت دارد به تبلیغ نگاه تخصصی کند و در این راه، از ابزارها و شیوه­های متنوع استفاده نماید. آنچه سبب تأثیر بیان مبلّغ در مخاطب می‌شود، خودسازی، اخلاص، خداترسی، عامل بودن و استفاده از روش‌های متنوع به‌اقتضای زمان، مکان و شرایط مخاطب است.

کلیدواژه‌ها