بازخوانی سنّت ابتلا در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/ofogh.2022.62938.1046

چکیده

شیوع بیماری کرونا جامعه انسانی را با مشکلاتی سخت مواجه کرد.  متأسفانه عدۀ زیادی از مردم در سراسر دنیا جان خود را از دست دادند و بسیاری از کسب و کارها به دلیل تعطیلی مراکز عمومی از رونق افتاد. به هر حال این بیماری ضررهای جانی، مالی و عاطفی زیادی را به جامعه انسانی وارد کرد و موجب بروز شبهاتی در اذهان گردید. این نوشتار می‌کوشد این رخداد را از منظر قرآنی بررسی‌ و تحلیل‌ کند.

کلیدواژه‌ها