مهارت‌های ارتباطی در تبلیغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و پژوهشگر موسسه آموزشی و پژوهشی شمس

10.22081/jip.2023.65161.1079

چکیده

مبلغان مرزداران اندیشه‌های دینی و فرهنگی جامعه هستند و تبلیغ، هنری است جاودانه، که با تلاش پیگیر مبلغان، بر تابلوی هستی به نمایش در می‌آید. در فرآیند تبلیغ، مهارت ارتباط با مخاطب، نقش بسزایی در موفقیت مبلغ و تاثیرگذاریِ کلام او دارد. از این رو تکنیک‌های ارتباطی در تبلیغ دین، از اهمیت شایانی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به تکنیک‌های مهارت‌های ارتباطی در تبلیغ دین، انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، با روش توصیفی_تحلیلی، ابتدا مفهوم مهارت، ارتباط، تبلیغ و مهارت‌های ارتباطی، تبیین شده، سپس با جست‌و‌جوی در متون دینی و علوم روانشناختی، جهت یافتن بهترین و کارآمدترین روش‌های مهارت‌های ارتباطی در تبلیغ، اقدام شده است. یافته‌های این پژوهش بر این اساس است که، مهارت‌های ارتباطی، بر دو گونه است؛ کلامی و غیر کلامی؛ آن دسته از مهارت‌های ارتباطی کلامی که در تبلیغ، ظهور و بروز بیشتری دارد شامل شفاف و قابل فهم بودن سخن، شایستگی سخن، صداقت، تشکر و ستایش در برابر کار نیک هستند و مهارت‌های ارتباطی غیر کلامی مورد نیاز مبلغ، شامل مواردی نظیر تغافل، آراستگی ظاهری، گوش دادن فعال، نگاه کردن و تواضع و فروتنی می‌شود.

کلیدواژه‌ها