بررسی شیوه‌های تبلیغ دین در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد جامعه الزهرا و معینه حج و زیارت

10.22081/jip.2023.66726.1089

چکیده

تبلیغ دین از بهترین روش در انتقال پیام الهی به دیگران است، و قرآن کریم بهترین و کامل­ ترین منبع برای آشنایی با شیوه‌های تبلیغ و نیز یادگیری نوع تبلیغ دین اسلام است. آیات قرآن شیوه­ های متفاوتی را برای نوع تبلیغ دین اسلام بیان نموده است که آشنایی با آن­ها بر هر مبلّغی ضروری است. بر این اساس این مقاله در صدد بیان این پرسش است که شیوه‌های تبلیغ دین در قرآن چیست؟  این پژوهش درصدد بیان شیوه‌های خداوند متعال در انتقال پیام دین در قرآن است تا گام مؤثری در ارتقای کیفیت تبلیغ ارائه نماید. قرآن از روش‌ها و شیوه‌های مختلف مستقیم و غیر مستقیم برای امر تبلیغ بهره برده است، لازمه تبلیغ صحیح دین، توجه به شیوه‌های قرآنی آن است که پروردگار از شیوه‌ی بیدار نمودن وجدان­ ها، یادآوری نعمت­ ها، توجه دادن به تجربه­ های تاریخی و سرنوشت پیشینیان، روش تبشیر و انذار و روش معرفی الگو در قرآن کریم استفاده نموده است. توجه به این شیوه­ ها نقش مؤثری در پیشبرد اهداف دین خواهد داشت. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است و گردآوری داده­ ها از طریق مطالعه منابع اعم از کتاب، مقاله و پایان نامه‌های مرتبط صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها