نقش تبلیغ در هدایت انسان از منظر آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل دانشگاه ولی عصر رسفنجان

10.22081/ofogh.2021.60824.1020

چکیده

از آنجایی که رسالت اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین شریعت آسمانی، رسالتی جاودانی و جهانی است، تبلیغ دین اسلام، نقش اساسی در هدایت انسان‌ها دارد و تا زمانی که انسان با معارف و آموزه‌های اسلام آشنا نباشد، هدایتش به شکل کامل امکان‌پذیر نیست.
این پژوهش، نقش تبلیغ را در هدایت انسان‌ها تبیین نموده تا ضرورت امر تبلیغ در جامعه امروزی که عصر غیبت امام معصوم(ع) است، مورد توجه ویژه باشد. با توجه به اینکه انسان به‌تنهایی نمی‌تواند به شناخت کامل از مبدأ و معاد و راه تکامل و سعادت دست یابد، هدف از بعثت انبیا و نزول کتاب‌های آسمانی، هدایت انسان‌ها از طریق وحی است. در این راستا، هدایت، نیازمند همگانی بودن دعوت و تبلیغ است؛ تا معارف و تعالیم والای این آیین جاودان، به همه واصل شود و نیازهای آنان در پیمودن راه کمال، پاسخ داده شود.

کلیدواژه‌ها