تأثیر شخصیت مادر در تربیت اعتقادی کودک از منظر آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سطح چهار معارف قرآن جامعة الزهرا(س)، پژوهشگر و مشاور خانواده

10.22081/ofogh.2022.62624.1043

چکیده

اعتقادات، از عمیق‌ترین نیازهای انسان است که سبک زندگی را برای او مشخص می‌کند. بهترین زمان برای نهادینه‌سازی این نیاز عمیق، دوران کودکی است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی آیات و روایت، در صدد است تأثیر شخصیت مادر در تربیت اعتقادی کودک را تبیین کند. در این نوشتار، با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به آیات و منابع روایی، به بررسی تأثیرگذاری شخصیت مادر بر تربیت اعتقادی کودک پرداخته شده است.
یافته‌های پژوهش، حاکی از آن است تمام لایه‌های شخصیتی مادر، نظیر: بینش، گرایش و رفتار، بر تربیت اعتقادی کودک اثرگذار است. در نتیجه، مادر به‌عنوان عامل مهمی در شکل‌دهی نظام باور کودک و ایجاد بینش و گرایش و رفتار صحیح اعتقادی در وی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها