تبیین بایسته‌های مبلّغان مدارس از منظر قرآن و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم سیاسی(گرایش اندیشه سیاسی در اسلام)/ پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ایران

10.22081/jip.2023.66116.1086

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و بهره‌گیری از ابزار مطالعه کتابخانه‌ای، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که در قرآن کریم و روایات معصومین:، چه بایسته‌هایی برای مبلّغان روحانی مدارس بیان شده است؟ یافته‌های پژوهش، بیانگر آن است که در قرآن کریم و روایات معصومین:، تبلیغ دین بر عهده پیامبران و معصومین:، و پس از آنان بر عهده افرادی تحت عنوان مبلّغ واگذار شده است. روحانیون به عنوان اصلی‌ترین مبلّغان دین الهی، از دیرباز به انجام این مهم پرداخته­اند. بر همین اساس، با توجه به اهمیت دوران نوجوانی به‌ عنوان یک مقطع حساس در زندگی فرد، و نهاد مدرسه به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر فرآیند جامعه‌پذیری فرد، اعزام مبلّغان روحانی به مدارس به‌منظور تأمین نیازهای دینی دانش­آموزان از سوی متولیان تبلیغی و با همکاری سازمان آموزش‌وپرورش، ضرورتی انکارناپذیر است. در منابع اسلامی برای آنکه مبلّغان روحانی مدارس به نتیجه مطلوب تبلیغ نایل آیند، بایسته‌هایی برای آنها تجویز شده است. این بایسته‌ها در چهار محور کلی: بایسته‌های علمی، بایسته‌های اعتقادی و اخلاقی، بایسته‌های گفتاری و بایسته‌های ظاهری، قابل شمارش است.

کلیدواژه‌ها