نقش اقامه نماز در کاهش آسیب‌های اجتماعی نوپدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه.

10.22081/jip.2023.67339.1097

چکیده

آسیب‌های اجتماعی، از مباحثی است که مورد توجه کارشناسان علوم اجتماعی قرار گرفته و آنان در صدد شناخت این آسیب‌ها و راه‌های رفع یا کاهش آنها بوده‌اند. در سال‌های اخیر، آسیب‌های مزبور با تأثیر پذیرفتن از فناوری‌هایی نظیر: اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و شبکه‎‌های ماهواره‌ای، از گستردگی و عمق بیشتری برخوردار شده و حتی گاه شکل تازه‌ای به خود گرفته‌اند. پژوهش حاضر، با بررسی برخی از مهم‌ترین آسیب‌های نوپدید، مانند: تضعیف و فروپاشی بنیاد خانواده، گسست نسلی بین فرزندان و والدین، بحران هویت در بین جوانان، گسترش شبهات دینی، گسترش روابط نامتعارف، ناهنجاری‌های جنسی و...، به طور خاص به نقش اقامه نماز در جامعه در کاهش این آسیب‌‌ها پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اگر اقامه نماز با تمام لوازم و شرایط آن در جامعه صورت پذیرد، می‌توان از ظرفیت‌ گناه‌زدایی و پاک‌کنندگی این فریضه‌ بزرگ الهی برای کاهش این آسیب‌ها در جامعه استفاده کرد.
کلید واژگان: روش کاهش آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی نوپدید، شبکه‌های ماهواره، اینترنت و فضای مجازی، نماز و آسیب‌های اجتماعی

کلیدواژه‌ها