نقش مساجد در تعمیق باورهای دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای شیعه‌شناسی و عضو گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم ع

10.22081/ofogh.2019.68530

چکیده

تاریخ پرفراز و نشیب اسلام شاهد تأثیر‌گذاری عناصر مختلف داخلی و خارجی در عرصه اندیشه و فرهنگ اسلامی بوده است. تأثیر و تأثری که به دلیل فقدان اهتمام لازم در تعمیق باورهای دینی، در موارد متعددی فرصت­ها را تبدیل به تهدیدهای معرفتی کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که در مواردی همچون مهدویت و قیام سیدالشهداء(ع) آن زمان که دچار سطحی‌گرایی شده و از عمق کافی بی‌بهره باشد، می‌تواند به تهدیدی عقیدتی همچون ظهور مدعیان دروغین مهدویت و یا قرائت­های اباحه‌گرایانه در موضوع قیام سیدالشهدا(ع) مبدل گردد. این مقاله تلاش دارد با تکیه بر منابع قرآنی، حدیثی و تاریخی و واقعیتهای اجتماعی و با رویکردی کاربردی و روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی نقش مساجد در تعمیق باورهای دینی بپردازد. هدف مقاله تبیین نقش مسجد در تعمیق باورهای دینی است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که مساجد در مقایسه با دیگر اماکن مذهبی علاوه بر تأمین نیازهای احساسی و آیینی، به تقویت ابعاد استدلالی و برهانی آموزههای دینی پرداخته و کمتر دچار گفتمانهای انحرافی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها