مبلّغان و آموزش مهارت‌های زندگی به مددجویان کانون اصلاح و تربیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری قرآن و روانشناسی

2 دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم، پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

10.22081/jip.2023.65316.1082

چکیده

بخشی از آسیب‌های اجتماعی، نتیجه عدم کنترل احساسات و کفایت فرد در رویاروی با موقعیت‌های دشوار و عدم توانایی حلّ مسئله و مشکل‌های زندگی است. این‌گونه آسیب‌ها باعث رشد بزهکاری در جامعه شده است. طبق پژوهش‌های انجام‌شده، علت رشد بزهکاری‌ها در جامعه، عدم آموزش است. هدف این پژوهش، بیان اهمیت آموزش و تأثیر آن بر مددجویان کانون اصلاح و تربیت است و اینکه مبلّغان گرامی، بایسته است که بحث آموزش مهارت‌های زندگی را جهت پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، در اولویت برنامه‌های آموزشی خود قرار دهند. آموزش، یکی از بهترین روش‌ها برای جلوگیری از این نوع آسیب‌های اجتماعی است و می‌تواند در محیط کانون اصلاح و تربیت مورداستفاده قرار گیرد. با اینکه عده‌ای ادعا کرده‌اند که آموزش تأثیر مفیدی برای مددجویان ندارد، اما بااطمینان می‌توان بیان کرد آموزش، باعث افزایش بخشی از توانایی مددجویان می‌شود.
در بحث آموزش، اولویت اوّل، آموزش مهارت‌های زندگی به مددجویان کانون اصلاح و تربیت است. در این راستا، روان‌شناسان با حمایت سازمان‌های ملی و بین‌المللی، جهت پیشگیری از بیماری‌های روانی و ناهنجاری‌های اجتماعی جهت آموزش مهارت‌های زندگی، افزایش توانایی‌های روانی ـ اجتماعی و در نهایت، پیشگیری از ایجاد رفتارهای آسیب‌رسان به بهداشت و سلامت و ارتقای سلامت افراد بسیج شده‌اند.
نتایج این پژوهش، نشان می‌دهد آموزش مهارت‌های زندگی، باعث افزایش توانایی مددجویان می‌شود و این آموزش‌ها زمینه بازپروری و جلوگیری از ورود مجدد آنان به کانون اصلاح و تربیت‌ شده و با توجه به رابطه سلامت و دین، آموزش این مهارت‌ها توسط مبلّغان از اهمیت بیشتری برخوردار است و رشد جامعه را به ارمغان می‌آورد.

کلیدواژه‌ها